Om oss

Lil’Lit Förlag ger ut böcker där språket värnas, vördas och vanvördas. Skönlitteraturen ska vidga den känslomässiga upplevelsen i den fiktiva världen, facklitteraturen ska vidga den intellektuella förståelsen för den verkliga världen.

Hos Lil’Lit Förlag står författaren och texten i centrum. Beslutsvägarna är korta och snabba och varje författarsamarbete skräddarsys utifrån bokens behov. Fokus ligger på skönlitteratur och facklitteratur, som vi vill ska skapa samhällsdebatt. Den enkla principen är att vi ger ut böcker vi drabbas, njuter och utmanas av – böcker som har något att lära oss. Men det finns en aspekt som vi värnar extra.

Vi värnar om att lyfta alla röster, författarskap och berättartekniker som historiskt stått tillbaka eller underkastat sig den litterära skrivartraditionen, men kvinnors skrivande har en uttalad särställning hos Lil’Lit Förlag. Sedan Nordiska Rådets Litteraturpris grundades 1962 har 57 pris delats ut, fördelat på 43 män (75 procent) och 14 kvinnor (25 procent). I Nobelpriset i litteratur är siffran ännu sämre då endast 14 kvinnor (12,4 procent) har tilldelats priset. När Nobelpriset delades ut 2017 till ännu en man retade detta faktum oss så pass mycket att vi bestämde oss för att starta ett förlag som på Ebba Witt-Brattströmskt vis ska sträva efter helbildning.

Så varför heter vi Lil’Lit? Det finns flera myter om Lilith. Enligt en var hon en demon, enligt en annan var Lilith Adams första hustru, som liksom honom skapades självständig och gavs en fri vilja, men när hon vägrade lyda Adam ersattes hon av Eva. Lilith står för den röst och litterära plattform vårt förlag är: självständig och med egen stark vilja. Lil’Lit Förlag ska lyfta författare som på den litterära parnassen blivit förbisedda och vara en plats för de andra rösterna, de andra tolkningarna av världen.

Förlaget grundades i augusti 2018 och ägs och drivs av förlagscheferna Camilla Bergman och Vesna Prekopic.

 

Kontakt

camilla@lillitforlag.se

 

vesna@lillitforlag.se