bell hooks

bell hooks (1952) är en amerikansk författare, feminist och politisk aktivist, som har skrivit en rad feministiska klassiker. Hennes kritiska studier av kön, etnicitet, klass och sexualitet har haft enorm betydelse för en bredare förståelse av feminism och utvecklandet av intersektionalitetsperspektivet.

 

I juli 2021 ger Lil´Lit Förlag ut Feministisk teori: Från marginal till centrum för första gången på svenska (översatt av Christian Nilsson) .

I denna välskrivna text hävdar Hooks att den vanliga feminismens beroende av vithet, medelklass och professionella taleskvinnors stöd döljer engagemanget, ledarskapet och centraliteten hos icke-vita och fattiga kvinnor inom kvinnors befrielserörelse. hooks argumenterar istället för hur feministisk teori kan (om)formas om marginaliserade röster börjar ta sig ton.